Vem är kapabel att försvara landet?

Jag skulle kolla en sak på skolverket förut och råkade klicka mig in på Diskrimineringslagen. En fantastisk lag på många sätt. Efter en stunds läsande hamnade jag på stycket som avhandlar Förvarsmakten och fastnade för det.

Värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning inom Försvarsmakten
15 § Diskriminering är förbjuden

Ja, finns inte så mycket att tolka här med en att konstatera att Försvarmakten inte får diskriminera någon på grund av de olika diskrimineringsgrunderna. I dessa grunder är funktionshinder en.

Sedan 1 juli 2010 så finns inte den allmänna Värnplikten, dock måste alla som fyller 18 år lämna information om Hälsa, Skolgång etc. Detta sköts av Rekryteringsmyndigheten. På Rekryteringsmyndighetens hemsida går att läsa att i “Alla” inkluderas inte följande:

Du behöver inte svara om du…

  • är svenska medborgare och bor utomlands
  • har någon skada eller sjukdom som gör att du inte kan komma i fråga för inskrivning till tjänstgöring
  • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård)

Om det nu ändå vore så väl att jag hade möjligheten att välja att inte svara. Några dagar efter min och min broders 18-årsdag i april i år fick han ett brev med inloggningsuppgifter för att lämna sina uppgifter. Jag fick aldrig något. Jag behöver alltså inte svara, och om jag nu skulle vilja får jag inte svara.

Nu kanske ni som är lite smarta kan göra kopplingen till Diskrimineringslagen ovan. Diskriminering är förbjuden.
Rekryteringsmyndigheten jobbar alltså med uppdrag från regeringen åt Försvarsmakten. Som inte får diskriminera. Men vad kallas det då att sålla bort människor helt utan deras vetskap? Det kanske sker för vårt eget bästa?

Rekryteringsmyndigheten använder bland annat samma uppgifter som Försäkringskassan har om hur vida man har någon funktion att fylla vid Tjänstgöring. Försäkringskassan som alltså måste ifrågasätta assistansbehov var 3e år. Pålitlig källa?

Jag kan bara konstatera att Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten rakt av Regeringen återigen systematiskt diskriminerar personer med funktionsnedsättningar.Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

bloglovin